Pålitliga kabeltester förhindrar allvarliga olyckor

Varje år sker det allvarliga elolyckor och bränder orsakade av dåligt underhållna kablar.
Genom att kontinuerligt testa era kablar förebygger ni att människor och egendom skadas av el.
Nitås HB är idag marknadsledande inom produktion av testutrustning för elsäkerhet, till uthyrare i Sverige. Vi erbjuder testutrustning som både testar isolation, kortslutning och belastning. Med testutrustningen Boel och Elton utför du också enkelt kabelkonfiguration (fasföljdstest).

Ett kabelprovskåp, en enkel handledning och kontinuerligt utförda eltester - kan rädda liv!