Instruktion för utförande av Belastningsprov - Färgmärkning Grön på testutrustningen

1) Anslut en 1- eller 3-faslast till respektive uttag (Maxbelastning ca 20kW 3-fas).
Vid 3-faslast visar respektive amperemätare lastens storlek i ampere (L1, L2, L3).
Vid 1-faslast visar amperemätarna L3 och N strömmen i fas och nolledare (L3, N).