Instruktion för utförande av Isolationstest - Färgmärkning Röd på testutrustningen

1) Sätt i kabelns intag och uttag i testskåpets respektive intag och uttag (beroende av kabeltyp).
2) Välj 1-, 2- eller 3kV med omkopplaren. (1000-3000 Volt).
3) Ställ vredet till rött fält.
4) Tryck på Start.
Testet sker automatiskt. Om alla lysdioderna lyser kortvarigt är kablen okej.
Vid fel händer följande: Lysdioden lyser kontinuerligt för den felaktiga ledaren och knappen Fel/Åter tänds. För fortsatt test tryck på knappen Fel/Åter. Nu tänds lysdioden som motsvarar den andra felaktiga ledaren om det finns någon.

Instruktion för utförande av Isolationstest - Färgmärkning Röd på testutrustningen

1) Sätt i kabelns intag och uttag i testskåpets respektive intag och uttag.
2) Ställ vredet till rött fält.
3) Tryck på Start. Testet sker automatiskt. Om alla lysdioderna lyser kortvarigt är kablen okej.
Vid fel händer följande: lysdioden lyser kontinuerligt för den felaktiga ledaren och knappen Fel/Åter tänds. För fortsatt test tryck på knappen Fel/Åter. Nu tänds dioden som motsvarar den andra felaktiga ledaren.