Instruktion för utförande av kabelkonfiguration - Färgmärkning Gul på testutrustningen

1) Sätt i kabelns intag och uttag i testskåpets respektive intag och uttag (beroende av kabeltyp).
2) Ställ vredet till gult fält och tryck på den gula knappen (håll den intryckt).
3) Nu ska alla lysdioder lysa - och då är kablen okej.
Vid fel fasföljd, avbrott eller kortslutning lyser inte dioden för respektive ledare.

Instruktion för utförande av kabelkonfiguration - Färgmärkning Gul på testutrustningen

1) Sätt i kabelns intag och uttag i testskåpets respektive intag och uttag.
2) Ställ vredet till gult fält och tryck på den gula knappen (håll den intryckt).
3) Nu ska alla lysdioder lysa - och då är kablen okej.
Vid fel fasföljd, avbrott eller kortslutning lyser inte dioden för respektive ledare.