Provdon för test av Isolation- och kortslutningsfunktionalitet

1) Ställ omkopplaren på 3KV.
2) Sätt i provdonet i 16A uttaget.
3) Ställ vredet till rött fält och tryck på start.
4) Nu skall lysdioden L1 tändas, och lampan Fel/Åter. Tryck på lampan Fel/Åter så ska lysdioden L2 tändas, och lampan Fel/Åter osv. tills testet är klart. Händer detta är testutrustningen hel.
Fungerar inte testet eller testutrustningen - tag kontakt med oss: 08-532 563 63.

Provdon för test av Isolation- och kortslutningsfunktionalitet

1) Sätt i provdonet i 16A uttaget.
2) Ställ vredet till rött fält och tryck på start.
3) Nu skall lysdioden L1 tändas, och lampan Fel/Åter. Tryck på lampan Fel/Åter så ska lysdioden L2 tändas, och lampan Fel/Åter osv. tills testet är klart. Händer detta är testutrustningen hel.
Fungerar inte testet eller testutrustningen - tag kontakt med oss: 08-532 563 63.