Boel - en komplett testutrustning

Boel är en komplett stationär testutrustning som hanterar och testar kablar från 10-63A. Med Boel utför du Belastningstest, Isolationstest, Kabelkonfiguration (Fasföljdstest).

Belastningstest
Testet avslöjar fel i anslutna apparaters funktion och kondition. T.ex. märkström (upp till 32A) och felaktiga lindningar.
 
Isolationstest
Testet avslöjar isolationsfel mellan ledarna och indikerar vilken eller vilka ledare som är felaktiga. Test kan utföras med 1-, 2- eller 3kV testspänning. Resultatet påvisar t. ex. om det finns skadad isolering.
 
Kabelkonfiguration- och Fasföljdstest
Testet avslöjar fel till följd av skiftade eller kortslutna ledare. Resultatet påvisar t.ex. fel i skarvkablar och anslutningsdon.