Servicepaket till alla Nitås HB Kabelprovskåp

Ett extra servicepaket medföljer alla leveranser av kabelprovskåp. Säkringarna är reserv till Nätkortet, 200mA säkringen är till 220V sidan och 1,6A säkringen är till 12V sidan.

Innehåll
3 st säkringar till nätkortet.
1 st lamputdragare av gummi.
3 st telefonlampor.
1 st testdon.